content="重慶大學,计算机学院,教师队伍" />
師資隊伍
大數據智能與服務計算    (按姓氏拼音字母排序)
正高
副高
其他
 • 李榮振
智能網絡與先進計算    (按姓氏拼音字母排序)
正高
 • 古富強
 • 任骜
 • 譚玉娟
 • 陳超
 • 馮亮
 • 郭松濤
 • 劉铎
 • 汪成亮
 • 吳開貴
副高
其他
 • 陳波
 • 陳雪峰
 • 焦賢龍
 • 劉貴燕
 • 吳長澤
機器學習與跨媒體感知    (按姓氏拼音字母排序)
正高
 • 房斌
 • 馮磊
 • 何中市
 • 尚趙偉
 • 張太平
副高
 • 陳恒鑫
 • 但靜培
 • 黎勇
 • 石銳
 • 文靜
 • 伍星
 • 邢永康
 • 楊廣超
 • 朱曉紅
 • 鄒東升
其他
 • 葉蓮
 • 周明亮
計算智能與信息安全    (按姓氏拼音字母排序)
正高
 • 鄧紹江
 • 李豔濤
 • 廖曉峰
 • 秦紅星
 • 王甯
 • 向濤
 • 肖迪
 • 周慶
副高
其他